Lewati navigasi

Category Archives: Ayat

Ternyata Sabar itu mudah diucapkan apalagi dituliskan dalam rangkaian kalimat yang indah, tetapi sulit untuk di aplikasikan dalam kehidupan, kecuali bagi orang – orang yang mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Yang Maha Sabar dan Maha Tahu.


Al-Qur’an yang menceriterakan tentang NABI MUSA A.S. MENCARI ILMU
( Nabi Musa a.s. bertemu dengan Khidhr a.s. )

Surah 18 – Al Kahfi, ayat 60 s/d 82.
Read More »

Iklan

Akal untuk berfikir……………

Hati untuk memahami………..

Mata dan Telinga untuk membuktikan……….

TANDA-TANDA KEKUASAAN ALLAH

Surah 2. Al Baqarah, ayat

Read More »